TEL.: +36 30 241 2865
Dr. Koncz
Ügyvédi Iroda
Már az ügye kezdeti stádiumában
vegye igénybe szakértelmünket!
 • Az esetek többségében ügyfeleink kevesebb, mint egy
  óra alatt
  választ kapnak kérdéseikre és megoldást a problémájukra.
 • A jogi konzultáció során az Ön által ismertetett tényállást alaposan kielemezzük, megtekintjük az iratokat, értékeljük a körülményeket, aztán az aktuális jogszabályok és a bírói gyakorlat ismeretén alapuló jogi szakvéleményt és cselekvési tervet adunk.
 • Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlanjogi kérdésekben, amely irodánk kiemelt szakterülete. A jogi tanácsadástól az okiratszerkesztésen át a kapcsolódó földhivatali ügyintézésig határozottan képviseljük Önt, hogy érdekei maradéktalanul érvényesüljenek.
  Adásvételi szerződések; Bérleti szerződések; Ingatlanszerzési és építési engedélyek beszerzése; Társasházak képviselete; Építési szerződés; Ajándékozás; Belterületbe vonás; Birtokviták; Csere; Életjáradéki szerződés; Földhasználati, földbérleti szerződések; Használati szerződés; Ingatlan végrehajtás; Ingatlanátvilágítás; Ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás; Ingatlannal kapcsolatos peres eljárások vitele; Ingatlanok átminősítése; Jelzálogszerződés; Képviselet földhivatali eljárásokban; Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése; Öröklési szerződés; Szolgalmi jog alapítása; Társasház alapítása; Tartási szerződés; Tulajdoni lap beszerzése;
  A cégalapítástól a végelszámolásig irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a társasági jog valamennyi területén. Ügyfeleink üzleti döntéseit szakértő tanácsadással és gyors ügyintézéssel segítjük, a felmerülő problémákra komplex és költségkímélő jogi megoldásokat kínálunk.
  Cégalapítás; Cégmódosítás; Elektronikus cégeljárás; Hatósági engedélyek beszerzése; Adásvételi szerződések; Átalános társasági jogi tanácsadás; Okiratok szerkesztése; Belső szabályzatok kidolgozása; Beolvadás; Csődvédelem; Felszámolási eljárás; Jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése; Képviselet cégbírósági eljárásban; Képviselet társasági jogi perekben; Képviselet végrehajtási ügyben; Kintlévőségek kezelése; Követelések érvényesítése; Megszüntetés; Összeolvadás; Szétválás; Szindikátusi szerződések; Taggyűlések levezetése; Tagok közötti jogviták rendezése; Társasági részesedés átruházása; Társasági szerződések elkészítése;Társaságok átvilágítása; Vagyonrendezési eljárás; Vállalatfelvásárlás;
  Ismerje meg jogait kötelezettségeit és lehetőségeit, melyekkel egy büntetőügyben rendelkezik! Teljes körű védelmét a büntetőeljárás minden szakaszában biztosítjuk terhelti vagy sértetti oldalon egyaránt. Ha lehet, gondoskodjon képviseletéről még az eljárás megindulása előtt!
  Jogi tanácsadás; Feljelentés benyújtása; Terhelti és sértetti képviselet;Indítványok és észrevételek előterjesztése; Okiratszerkesztés; Képviselet igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekben; Képviselet közbizalom elleni bűncselekményekben; Képviselet közbiztonság elleni bűncselekményekben; Képviselet közegészség elleni bűncselekményekben; Képviselet közlekedési bűncselekményekben; Képviselet köznyugalom elleni bűncselekményekben; Képviselet mediációs eljárásban; Képviselet személy elleni bűncselekményekben; Képviselet vagyon elleni bűncselekményekben; Polgári jogi igények érvényesítése; Pótmagánvád előterjesztése; Tanúként résztvevő személyek képviselete;
  Irodánk vállalja társaságok, szervezetek és magánszemélyek szerződéseinek és egyéb okiratainak hozzáértő szerkesztését vagy véleményezését, illetve a szükséges engedélyek beszerzését.
  Kölcsönszerződések; Adásvételi szerződések; Megbízási szerződések; Szállítási szerződések; Vállalkozási szerződések; Ajándékozási szerződések; Alvállalkozói szerződések; Atipikus szerződések; Bizományi szerződések; Együttműködési szerződések; Engedményezési szerződések; Forgalmazói szerződések; Franchise szerződések; Fuvarozási szerződések; Házassági szerződések; Hitelszerződések; Kivitelezői szerződések; Könyvelési szerződések; Letéti szerződések; Lízing szerződések; Szállítmányozási szerződések; Szerelési szerződések; Termékértékesítési szerződések; Tervezési szerződések; Zálog szerződések;
  Kár érte Önt, vagy hozzátartozóját? Irodánk ellátja képviseletét, hogy bármely károkozó magatartásból keletkezett vagyoni és nem vagyoni kárigényét érvényesíteni tudja.
  Teljeskörű kártérítési tanácsadás; Peren kívüli kárigény érvényesítés; Közúti balesetek nyomán keletkező kárigények érvényesítése; Jogellenesen okozott vagyoni kár miatti kárigények érvényesítése; Orvosi műhibák miatti kárigények érvényesítése; Munkahelyi balesetek miatti kárigények érvényesítése; Személyhez fűződő jogok megsértéséből eredő kárigények érvényesítése; Szerződésszegésből eredő kárigények érvényesítése; Termékfelelősségből eredő kárigények érvényesítése;
  A hatósági, önkormányzati vagy állami szervekkel ápolt kapcsolat kiemelkedő jelentőségű lehet egy megbízás/tranzakció megvalósításakor vagy egy vita rendezésében. Irodánk hatékony képviselettel és gyors ügyintézéssel segíti Önt ezekben az ügyekben.
  Állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások; Építéshatósági ügyek; Gyámhivatali ügyek; Hatóságok előtti képviselet; Közbeszerzési eljárások; Adatvédelmi ügyek; Adóigazgatási ügyek; Bevándorlási, állampolgársági és menekültjoggal kapcsolatos ügyek; Építésigazgatási ügyek; Hatósági határozatok jogszerűségének felülvizsgáltatása; Jogalkotással és jogszabályokkal kapcsolatos tanácsadás; Környezetvédelmi vonatkozású ügyek; Peres képviselet közigazgatási eljárásokban;
  A vagyonmegosztási kérdésektől a gyermekelhelyezési perekig, a családjogi ügyek gyakran életünk legnehezebb időszakai is egyben, melyen egy szakavatott ügyvéd támogatása sokat könnyíthet. Forduljon hozzánk bizalommal magyar és nemzetközi családjogi problémák esetén!
  Házasság felbontása; Gyermektartásdíj érvényesítése; Örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése; Házassági vagyonjog; Élettársi közösség felbontása; Gondnokság alá helyezés; Gyermekelhelyezési perek; Halál esetére szóló ajándékozás; Házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése; Házastársi tartásdíj; Képviselet hagyatéki eljárásban; Képviselet peren kívüli megállapodásban; Öröklési szerződés; Végrendelet készítés;
  Átfogó jogi segítséget nyújtunk szerzői jogi vagy iparjogvédelmi kérdésekben, hogy vállalkozása szellemi alkotásai a hazai és külföldi hatóságok előtt is erős védelemben részesüljenek, illetve minél jobban használva és hasznosítva legyenek.
  Szellemi alkotások regisztrációs eljárása; Szellemi alkotásokkal kapcsolatos okiratok szerkesztése és véleményezése; Teljeskörű tanácsadás szellemi alkotások jogával kapcsolatban; Védjegyjogok érvényesítése; Képviselet szellemi alkotások jogának megsértése esetén; Felhasználói szerződések; Iparjogvédelem; Kiadói szerződések; Licenszszerződések; Önkéntes műnyilvántartásba vétel; Szellemi alkotások tulajdonának átruházása; Szellemi alkotásokkal kapcsolatos pénzügyi és adójogi tanácsadás; Védjegyek és földrajzi árujelzők lajstromozása; Zenei, számítógépes, filmes, és irodalmi művek szerzői jogi védelme;
  Irodánk vállalja egyesületek, sportegyesületek, köz- és magánalapítványok jogi feladatainak megoldását az alapítástól a hatóságok előtti képviseleten át az okiratszerkesztésig.
  Alapító okiratok készítése; Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása; Belső szabályzatok elkészítése; Okiratok ellenjegyzése; Feladat-átvállalási megállapodások elkészítése; Képviselet a közigazgatási szervek előtt; Közgyűlések levezetése; Közreműködés közhasznú és kiemelten közhasznú minősítés megszerzésében; Peres képviselet;
  Bízza szakemberre adójogi, vámjogi és jövedéki ügyeit. Irodánk kreatív jogi tervezéssel és megoldásokkal segíti cégét eligazodni a pénzügyi jog útvesztőiben, és szakértelemmel képviseli érdekeit a hatóságok előtt.
  Érdekképviselet hatósági ellenőrzések során; Képviselet adó- és vámhivatallal szemben; Vámjogi tanácsadás; Adótanácsadás és adóoptimalizálás; Adóvégrehajtási ügyek; Adózási konstrukciók kidolgozása; Felkészítés ÁFA ellenőrzésre és vagyonosodási vizsgálatra; Felszámolási eljárások; Jövedéki engedélyeztetések; Képviselet adóigazgatási eljárásokban; Képviselet és tanácsadás jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatban felmerülő eljárásban; Méltányossági, halasztási, részletfizetési kérelem benyújtása;
  Reklámszerződését, filmjog vásárlási megállapodását, vagy helyreigazítási perét bízza ügyvédi irodánkra! Konstruktív tanácsadással biztosítjuk a kreatív alkotótevékenység jogi hátterét, és határozott képviselettel védjük érdekeit jogsértés esetén vagy a hatóságokkal szemben.
  Sajtóperek; Műsorgyártási szerződések; Forgalmazási szerződések; Egyeztetés az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel: Médiahatóság, Önszabályozó Reklámtestület, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal; Finanszírozási szerződések; Hatósági engedélyek beszerzése; Helyreigazítási eljárások; Képviselet a hatóságok előtt; Külső tanácsadás magyar és nemzetközi projektekben; Licensz szerződések; Műsorszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás; Reklámok, hirdetések véleményezése; Szinkronizálási szerződések;
  Kereskedelmi jogi tevékenységünk során elsősorban kereskedelmi szerződések szerkesztését végezzük, valamint olyan gyakorlati megoldásokat kínálunk, amelyek segítségével ügyfeleink üzleti érdekei a lehető legjobban érvényesülnek.
  Fuvarozási szerződések; Kereskedelmi ügynöki szerződések; Nemzetközi kereskedelmi ügyletek; Szállítmányozási szerződések; Franchise szerződések; Adásvételi szerződések; Biztosítási szerződések; Értékesítési szerződések; Európai Unión belüli kereskedelmi ügyintézés; Fogyasztói szerződések; Fogyasztóvédelmi ügyek; Hatóságok előtti képviselet; Hitelezői és befektetői védelem; Kartelljogi ügyek; Kereskedelmi közvetítői szerződések; Követelésérvényesítés belföldön és külföldön; Tanácsadás adó és számviteli kérdésekben;
  Személyiségi jogait számos tevékenység sértheti, melynek peres vagy peren kívüli helyreállításához olyan ügyvéd segítségére lesz szüksége, aki jól ismeri a vonatkozó jogszabályokat és a személyiségi jogi perek bírói gyakorlatát.
  Vagyoni és nem vagyoni kártérítési igények érvényesítése; Képviselet sajtó-helyreigazítási perben; Beadványok, okiratok szerkesztése; Adatvédelmi jogok védelme; Képviselet peren kívüli megegyezésben; Peres képviselet személyiségi jogsértés esetén; Személyiségi jogi tanácsadás;
  Éljen irodánk nyújtotta határozott jogi védelemmel olyan szabálysértési ügyekben, mint például közúti baleset okozása vagy közösségellenes magatartás.
  Szabálysértéssel és szabálysértési eljárással kapcsolatos teljeskörű tanácsadás; Beadvány- és okiratszerkesztés; Közlekedési szabálysértések; Hatóságok előtti képviselet; Képviselet forgalmi engedély vagy jogosítvány bevonásával kapcsolatos eljárásban; Kifogások benyújtása;

  OK
  A drkonczugyvediiroda.hu honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz.
  Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók